Forskning

Vill Du ha en forskningsrapport i tid, med kvalité och till ett överkomligt pris – hör av Dig. Jag utför mindre uppdrag inom områden där det oftast finns liten eller ingen dokumenterad kunskap eller är svåra att genomföra. Det som kännetecknar mig är att jag hittar nya ingångar till det som ska utforskas och har breda erfarenheter och kunskaper av att skriva rapporter och leverera dem i tid.

Publikationer

Jag har bred erfarenhet och kunskap av att skriva böcker, rapporter och artiklar. Den senaste boken på Studentlitteratur handlar om den kulturhistoriska verksamhetsteorin – Verksamhet, människa och omvärld (2022).

Omnämnande

HEMSIDA

Har blivit intervjuad av Facundo Unia på Sentry.nu om min forskning, speciellt om utsatta män.

ARTIKEL

Blev refererad till i en artikel ”Psychometrics of the students´ attitudes towards addressing sexual health scale for students in social work.” i Social Work Education March 2019.

In Sweden, the issue of sexuality and social work has only recently been brought to the fore, noticeably by the recent publication of one of the first text books in Swedish (e.g. Knutagård,2016) focusing on sexual matters in relation to social work practice. This change in social work in the Swedish context could be seen in relation to Shepard et al. (2014) who have studied sexuality-focused scholarship and social work in the form of books, journals, and conferences, finding ‘no text books on human sexuality published for social work educators’(p. 419) in the USA, and a current lack of journals on human sexuality ‘written by and for social workers’(p. 418). The presented lack of literature in the field of sexuality education for social workers may leave social work scholars unprepared in the subfield of human sexuality insufficiently. Thus, it is important to enable the inclusion of sexual health and well-being in social work practice and education and to ensure that future social workers are able to address the topic with knowledge and confidence (Lee et al.,2017).

Deltagande

Senast har jag deltagit i en internationell forskning om hedersbaserat våld som täcker Belgien, Tyskland och Sverige utfört av Dr. Benedicta Deogratias, Maastricht University för det Nederländska ministeriet för hälsa, välfärd och idrott.

English summary och rapporten på holländska VWS rapport – De eer gekeerd (jun.)