Konsult

Mer än 40 års erfarenheter av kreativa lösningar, entreprenörskap, sociala innovationer och eventarrangemang, som konferenser och festivaler, globala som lokala.

Handledning

För chefer, medarbetare, team eller individer som behöver utveckling och förändring.