Om mig

Hej jag heter Hans Knutagård och är en kreativ och innovativ person som är full med nya idéer, samt har förmåga och vilja att omvandla visioner till praktik. Under mina snart 40 år i arbetslivet har jag lett olika slags sociala projekt och genom dessa erfarenheter erhållit skicklighet och kapacitet i att designa, utveckla, förändra, implementera och utvärdera projekt på det mest praktiska, användbara och kostnadseffektiva sättet. Jag är utbildad som socionom med en master i samhällsvetenskap, inriktning socialt arbete, och auktoriserad socionom, samt författare. För närvarande arbetar jag halvtid som universitetslektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Här kan du ladda ner min CV Meritförteckning Knutagård 2018-08-01

Kontaktadress

Ingressus
att: Hans Knutagård
Exercisgatan 13, 211 49 Malmö, Sweden
hans (at) ingressus.se
Mobil: 0733-720 887