Om mig

Hej jag heter Hans Knutagård, är en kreativ och innovativ person som är full med nya idéer och har förmåga och vilja att omvandla visioner till praktik. Under mina drygt 40 år i arbetslivet har jag lett olika slags sociala projekt och genom dessa erfarenheter erhållit skicklighet och kapacitet i att designa, utveckla, förändra, implementera och utvärdera arbeten och projekt på det mest praktiska, användbara och kostnadseffektiva sättet. Jag är utbildad som socionom med en master i samhällsvetenskap, inriktning socialt arbete, och auktoriserad socionom, samt författare.

Här kan du ladda ner min CV Meritförteckning Knutagård 2020-01-01

Kontaktadress

Ingressus
att: Hans Knutagård
Exercisgatan 13, 211 49 Malmö, Sweden
hans (at) ingressus.se
Mobil: 0733-720887

Tillsamman med min boxer Java.