Föreläsningar

OMDÖME OM MIN SENASTE FÖRELÄSNING – ”Hans har god förmåga att förmedla sitt budskap, sitt kunnande och sina erfarenhet på ett avspänt och engagerande sätt, dessutom med ett knippe humor och en touch av självironi. Som sista föreläsare, på en lång utbildningsdag om Könsdysfori, lyckades Hans fånga ett hundratal barnmorskor, psykologer, kuratorer, skolsköterskor och läkare från ungdomsmottagningar, skolor, STI mottagningar, BUP samt högskolans studenthälsa i Halland. Hans hade varit med oss ända från morgonen och knöt ihop dagens tema på ett jättebra sätt.” Ida Josephsson, sakkunnig hbtq, Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Regionkontoret/Eva Wendt, Vårdutvecklare, Kvinnohälsovården Ungdomsmottagning stab och ledning båda Region Halland

SEXUALITET I SOCIALT ARBETE – Sexualiteten som en självständig och samverkande kraft vilken påverkar oss i alla delar av vårt liv. Därför en viktig del av det sociala arbetet med människor.

KULTURHISTORISK VERKSAMHETSTEORI (CHAT) – Föreläsning om ett praxisrelevant teoretiskt kunskapsperspektiv som ger en bra grund för den helhetssyn som behövs i det sociala arbetet. Du får under föreläsningen ett antal teoretiska verktyg som kan användas i det praktiska sociala arbete och som gör förändringar möjligt även i komplicerade situationer.

MÄN I UTSATTA SITUATIONER – Nya öppningar i att arbeta med utsatta män utifrån maskulinitets-, vålds- och sexualitetsperspektiv.

UTLANDSVETERANER – Utlandsveteraner och deras familjer efter hemkomst från missionsområde. Vad ska vi tänka på och vad kan vi göra, mentalisering och trauma/resiliens.

SOCIALT KAPITAL I SOCIALT ARBETE – Hur begreppet socialt kapital kan tillämpas i arbetet med mänskliga relationer, på individ-, grupp- och samhällsnivå.

ELLER SÅ SKRÄDDARSYR VI TILLSAMMANS EN UTBILDNING FÖR DIG!