Föreläsningar

KULTURHISTORISK VERKSAMHETSTEORI (CHAT) – Föreläsningen utgår från min senaste bok – Människa, verksameht och omvärld – och handlar om ett relevant teoretiskt kunskapsperspektiv som ger en bra grund för den helhetssyn som behövs i det sociala och socialpedagogiska praktiska arbetet. Du får under föreläsningen ett antal teoretiska ”verktyg” som kan användas i arbetet med människor i utsatthet och som gör förändringar möjligt även i komplicerade situationer.

SEXUALITET I SOCIALT ARBETE – Sexualiteten som en självständig och samverkande kraft vilken påverkar oss i alla delar av vårt liv. Därför en viktig del av det sociala arbetet med människor.

MÄN I UTSATTA SITUATIONER – Nya öppningar i att arbeta med utsatta män utifrån maskulinitets-, vålds- och sexualitetsperspektiv.

UTLANDSVETERANER – Utlandsveteraner och deras familjer efter hemkomst från missionsområde. Vad ska vi tänka på och vad kan vi göra, mentalisering och trauma/resiliens.

SOCIALT KAPITAL I SOCIALT ARBETE – Hur begreppet socialt kapital kan tillämpas i arbetet med mänskliga relationer, på individ-, grupp- och samhällsnivå.

ELLER SÅ SKRÄDDARSYR VI TILLSAMMANS EN UTBILDNING FÖR DIG!