Ingressus.
Din partner och
ingång till ny framtid.

Ingressus erbjuder praktiska och teoretiska
kunskaper i arbetet med människor i utsatta
situationer, ett utförande som utmärks av
kostnadseffektivitet, kvalité och hållbarhet.