Din partner och ingång till ny framtid.

Ingressus erbjuder praktiska och teoretiska kunskaper i arbetet med människor i utsatthet. Ett utförande som utmärks av kostnadseffektivitet, kvalité och hållbarhet.

Ny bok ute nu! Verksamhet, människa och omvärld. Hur det går att använda den kulturhistoriska verksamhets-teorin i arbetet med människor i utsatthet.

Verksamhet, människa och omvärld är den första boken på svenska om att använda den kulturhistoriska verksamhetsteorin för de som arbetare med det komplex och komplicerade området – människor i utsatthet. Teorin ger en helt ny infallsvinkel exempelvis på totalitärt och hedersrelaterat våld, gängkriminalitet, droganvändning, våldtäkt och självmord för de som arbetar praktiskt och teoretiskt med dessa eller liknande frågor.

Vad är då det nya? Jo, teorin kopplar bland annat ihop människa och hennes omvärld med begreppet verksamhet. På så sätt förs resonemang kring lärande, kommunikation, handlingskompetenser, social- och personlig utveckling, människosyn, gemenskaper och delaktighet i samhället. Genom att använda dessa teoretiska verktyg ger det nya ingångar och förhållningssätt i arbetet med människor i utsatthet som gör förändringar möjliga även i komplicerade situationer. Med mina många och konkreta exempel från min egen gedigna erfarenhet tillsammans med andras är boken ett måste för de som arbetar och forskar om människor i utsatthet.